"Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert door onderzoek, uitvoering en ondersteuning de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu".

De overheidsdienst is hierbij een autoriteit in Nederland maar komt steeds vaker terecht in de online (social) dynamiek, waarin wetenschap en particuliere opinie door elkaar lopen.

Wij ondersteunen het RIVM met de inrichting van social media in de organisatie en met de ontwikkeling van de online communicatie visie. Hiervoor hebben we onder meer een strategisch contentkader ontwikkeld en ondersteuning geboden bij de inrichting van social media monitoring. Daarnaast evalueren we regelmatig pilots en praktijkervaringen.